KOKOUSVINKIT

Puuhalista

Karhunvartijoiden Puuhapakista löydät itsellesi / pienryhmällesi pienempää ja suurempaa puuhasteltavaa. Taulukkoon on listattu lippukunnan omaisuutta, eli kalustoa koskevia huoltotöitä. Lippukunnan yksittäiset jäsenet taikka pienryhmät voivat osallistua kalustonhuoltoon omien kykyjensä mukaan.

Töitä voi varata joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia kalustonhuoltajalle.

TYÖN NIMI tarkoittaa nimettyä kalustonhuolto tehtävää.

TYÖN KUVAUS pitää sisällään mm. lyhyen kuvauksen tehtävästä, materiaaleista, aikatauluista jne.

VARAUS kertoo, että kenelle työ on varattu ja milloin on suunniteltu suoritus aika, esim. ”Pekka Partiolainen, Syyskuun loppupuoli.”

TARKASTAJA on kalustonhuoltaja, joka antaa tarpeelliset ohjeet ja materiaalit työn suorittamista varten. Sama henkilö myöskin lopuksi tarkastaa työn laadun ja kirjaa tarpeelliset merkinnät kohtaan ”Lopputulos”

LOPPUTULOS kohtaan kirjataan työn suorituksesta. Eli jäikö jotain kesken, kauanko työhön meni aikaa jne.